Vím, že ne všechny věci, o kterých se dočteš, se ti budou líbit, ale možná se najdou takové, které tě potěší nebo dokonce i zaujmou, což je ostatně mým cílem.


Červenec 2016

Vyvážená perspektiva

24. července 2016 v 12:00 | Dave Sharm |  Davovi úvahy
Při setkání s lidmi mějte na pamětí dvě zásady: Za prvé, ten druhý je důležitý a významný! Každý člověk je významný! Z toho vychází druhá zásada: Také vy jste významní! Zvykněte si tedy při setkání s jiným člověkem na myšlenku: "Jsme dva významní lidé, kteří mají společně projednat něco, co je oboustranným zájmem k oboustrannému užitku."

Perspektiva

Nedávno mého známého zavolal personální šéf velké firmy a oznámil mu, že právě zaměstnal mladého muže, kterého mu doporučil.
"Víte, co mě na tom muži zaujalo?" ptal se. "Byl to způsob jeho vystupování. Většina ucházečů, kteří sem přijdou má strach. Všichni mi dávají odpovědi, o nichž se domnívají, že je chci slyšet. V jistém smyslu se chovají trochu jako žebráci - akceptují všechno a nejsou vybíraví.

George se choval jinak. Prokazoval mi úctu, ale co je právě tak důležité, měl úctu i sám k sobě. Položil mi právě tolik otázek jako já jemu. Není to žádný ustrašenec. Je skutečnou osobností a určitě půjde dobrou cestou."

Vědomí oboustranného významu vám pomůže k vyvážené perspektivě. A díky ní se váš protějšek ve vašem vědomí stane v poměru k vám méně závažný.

Možná že někdo, s kým musíte jednat, vzbuzuje strach svou velikostí a významem. Ale myslete na to, že je přesto jen člověkem s velmi podobnými zájmy, přáními a problémy, jako máte i vy.

Všichni jsme si podobni

23. července 2016 v 12:00 | Dave Sharm |  Davovi úvahy
Proč mají lidé strach z druhých lidí? Proč je jich ve společnosti tolik rozpačitých a nesmělých? Co se skrývá za ostýchavostí? A co můžeme v takových situacích dělat?

Podobnost :)

Strach z lidí je závažný strach. Přesto existuje cesta k jeho překonání. Tohoto strachu se zbavíte, když se naučíte vidět ostatní ve "správných vztazích".

Jeden známý mému dědovi líčil, jak se mu podařilo své okolí takto vidět. Jeho případ nabízí velmi zajímavý pohled.

"Než jsem narukoval do druhé světové války, měl jsem téměř ze všech lidí strach. Nevěřil byste, jak plachý a ostýchavý jsem tehdy byl. Zdálo se mi, že jsou všichni mnohem chytřejší. Měl jsem komplexy ze svých tělesných i duševních nedostatků. Považoval jsem se prostě za rozeného outsidera.

Šťastným řizením osudu jsem pak u armády strach z lidí úplně ztratil. V letech 1942 a 1943 jsem byl nasazen jako sanitář ve velkém odvodovém centru právě v měísích, kdy se konaly masové odvody. Den za dnem jsem asistoval u prohlídek mužů a čím víc rekrutů jsem viděl, tím se můj strach z lidí zmenšoval.

Všichni tito mladí lidé, kteří kolem nás v Adamově rouše procházeli, se velmi podobali jeden druhému. Pochopitelně, byli tlustí, i hubení, velcí i malí, ale všichni působili nejistě a osaměle. Ještě před pár dny to byli snaživí mladí manažeři, farmáři, obchodní zástupci, dělníci nebo i zkrachovanci. Pár dní před tím byli vším možným, ale u odvodu vypadali všichni stejně.

Tenkrát mi došla základní myšlenka. Poznal jsem, že mezi lidmi je mnohem víc podobností než rozdílů. Pochopil jsem, že kamarád vedle mě měl často stejné zájmy jako já. Také on měl rád dobré jídlo, také on postrádal svou rodinu a přátelé, také on chtěl postoupit kupředu, i on měl své problémy a rád odpočíval. Když tedy ten druhý byl skutečně takový jako já, nebyl důvod se ho bát."

Nezní to jasně? Když se nám ostatní podobají, není důvod mít z nich strach.

Myšlenky

22. července 2016 v 12:00 | Dave Sharm |  Davovi úvahy
Nechci vám nic zastírat: Každý člověk se dostává do nepříjemných, trapných a ponižujících situací. Ale úspěšní a neúspěšní lidé se v takových situacích chovají přesně opačně.

pametova banka

Neúspěšní lidé trapné chvíle zdůrazňují, často na ně myslí a přikládají jim ve své paměti příliš velkou váhu. Nemohou se těchto situací už zbavit a zaobírají se jimi téměř výhradně.

Sebejistí, úspěšní lidé tyto situace řeší a pak už jim nevěnují ani myšlenku. Specializují se na to, aby do své "paměťové banky" ukládali jen pozitivní myšlenky.

Jakého výkonu by byl schopný váš vůz, kdybyste ráno před odjezdem nasypali do převodovky hrst písku? Motor by se brzy zničil a nebyl by schopen jízdy. Negativní a nepříjemné myšlenky, které uložíte do své paměti, poškodí váš rozum stejným způsobem. Podobné myšlenky způsobují ve vašem duševním motoru přebytečné napětí a jisté opotřebování, vyvolávají poruchy ve formě starostí, zklamání, pocitů méněcennosti a přivolávají váš nezdar.

Chovejte se takto: Ve chvílích, kdy jste sami, myslete na příjemné, pozitivní zážitky. Ukládejte do své paměti dobré myšlenky. To posíli vaší sebedůvěru!

Dalším vynikajícím opatřením je to, když těšně před usnutím myslíte na pozitivní věci. Vzpomínejte na požehnání ve svém životě. Sečtěte si všechny příjemné věci, za něž byste měli být vděční: svého partnera, děti, přátelé, zdraví, dobré společenské postavení....Vzpoměňte si také na vše dobré, co jste v tomto dni viděli vykonat druhé. Připomeňte si svá malá vítězství a úspěchy. Projděte si důvody, pro které je vás život skutečně cenný.

Vědení může znamenat moc

21. července 2016 v 12:00 | Dave Sharm |  Davovi úvahy
Jedno staré rčení praví: Vědění je moc. To však platí jen z poloviny. Vědění je pouze možná moc. Vědění je moc tehdy, když ho využijete a jen tehdy, když ho využijete konstruktivně.

vědění

Alberta Einsteina se kdosi zeptal, kolik stop má míle. Jeho odpověď zněla: "To nevím. Proč bych měl svůj mozek zaplňovat fakty, která mohou během dvou minut najít v každé normální přiručce?"

Einstein nám uděluje velkou lekci. Podle jeho názoru je důležitější používat rozum k myšlení, než ho degradovat na skladiště faktů.

Jak cenný je takový putující lexikon? Před nedávnem jsem strávil velmi zajímavý večer u příbuzného, který je ředitelem nového rychle se rozvíjejícího výrobního podniku. V televizi běžel náhodou jeden z nejoblíbenějších soutěžních pořadů. Jeden z kandidátů už několik týdnů v soutěži exceloval, protože dokázal zodpovědět otázky všech možných i nemožných tématických okruhů.

Po nějaké chvíli se mě hostitel zeptal: "Co myslíš, kolik bych zaplatil tomu chlapíkovi, aby pro mne pracoval?"
"Kolik?" vyzvídal jsem.
"Ani o cent víc než tři sta korun - ale ne týdně nebo měsíčně, jen jednou jedinkrát. Přesně jsem ho ohodnotil. Tento "expert" neumí myslet, je schopen jenom se učit nazpaměť. Je to pouze živý slovník a já myslím, že za tři sta korun koupím velmi dobrý slovník - pokud vůbec tolik stojí. Devadesát procent toho, co ví ten člověk, najdu v almanachu za dvacet korun.
Já chi mít kolem sebe lidi, kteří umějí řešit problémy, kteří mají nápady, kteří mají sny a přetvářejí je ve skutečnost. U mě může vydělat nápaditý člověk, ale ne člověk faktů."

Věřte na úspěch a budete mít úspěch

20. července 2016 v 11:36 | Dave Sharm |  Davovi úvahy
Víra hory přenáší
Úspěch obsahuje mnoho nádherných, pozitivních věcí: úspěch znamená osobní spokojenost, uznání, hezký domov, dovolenou, cestování, nové věci, finanční jistotu, pro vaše děti dobrý start do života. Úspěch znamená svobodu a zbavuje starostí, strachu, zklamání nebo chybných kroků; úspěch znamená sebeúctu, rostoucí životní štěstí a uspokojení; úspěch znamená ale také, že můžete podporovat lidi, kteři jsou na vás závislí. Úspěch je velkým životním cílem!

Pozitivno

Každý člověk si přeje dosáhnout úspěchu, přeje si užívat přijemných stránek, které život nabízí a nikdo se necítí dobře jako druhořadý a nerad jde druhořadými cestami. Pokuste se být prvotřídní!

Jednou z největších moudrostí o úspěchu je výrok z bible, který praví, že víra hory přenáší.

Víra v nadprůměrné výsledky je hnací silou, která je v pozadí všech velkých knih, divadelních kusů, uměleckých děl všeho druhu a všech objevů. Víra v úspěch pohání obchodníky, všechny politické a církevní organizace. Víra v úspěch je tou základní a absolutně nepostradatelnou vlastností úspěšných lidí.

Jistá mladá autorka románů vyprávěla o svých spisovatelských ambicích. Řeč nakonec přišla na jednoho z jejích slavných kolegů.
"To je velký spisovatel," říkala, "já nemohu pochopitelně ani zdaleka dosáhnout takových úspěchů jako on."
Autorčin postoj mě zklamal, protože dotyčného spisovatele znám a vím o něm spoustu informací. Není ani významně chytrý, ani zvlášť bystrý a nevyniká ani v jiných směrech. Pouze jeho sebedůvěra je výrazná. Tato vlastnost, která přirozeně pozitivně posiluje jeho vědomí, mu umožňuje optimálně ztvárňovat myšlenky a tím dosahovat výkonů, které mu přinášejí uznání a úspěch.

Dívejte se na tyto vůdči osobnosti, pozorujte je a studujte. Neucívejte je však, nýbrž věřte, že jste lepší. Kdo považuje sám sebe za druhořadého, dosáhne bezesporu jen druhořadých úspěchů.

Podívejte se na věc následovně: víra je termostat, který reguluje naše životní úspěchy. Pozorujte člověka, který vede průměrný život. Věří, že je méně hodnotný, dostává tedy málo. Myslí, že by velké věci nezvládl a nezvládá je. Věří tomu, že je bezvýznamný, proto všechno, co dělá, nese punc bezvýznamnosti. Postupně se chybějící důvěra projeví ve vystupováním hovoru a činěch tohoto člověka. Jeho sebehodnocení je stále negativnější. A protože nás ostatní vidí tak, jak se vidíme my sami, ztráci stále víc i uznání svého okolí.

Pozorujme teď člověka, který je na správné cestě. Věří, že je cenný a dokáže nebo obdrží tomu odpovídající množství pozitiv. Věří, že může splnit obtížné úkoly a skutečně může. Jeho veškeré konání, jeho způsob zacházení s lidmi, jeho charakter, jeho myšlení a názory říkají: "Tady stojí znalec, významná osobnost."

Člověk je produktem svých myšlenek. Věřte si, myslete náročně a velkoryse. Nastartujte svou cestu za úspěchem s upřímný, přesvědčením, že můžete být úspěšní. Myslete velkoryse a budete velcí!

Lenost

7. července 2016 v 19:23 | Dave Sharm |  Moje sexy cesta životem
Taky se tak někdy cítíte? Já teda vlastně vždycky. Poslední dobou jsem strašně líný. Místo toho, abych dělal něco produktivního jako třeba cvičil, otužoval se nebo si četl radši ležím nebo jsem venku. Mrzí mě to, protože vím, že timhle stylem se nikam dál neposunu a budu stagnovat ba co hůř spíš klesat.

Asi neexistuje nějaká super tableta nebo zázračný motivační citát, který by mne k dělání produktivních věcí donutil. Podle mě to musí najít člověk v sobě. A to bude ten problem. Mnoho lidí, včetně mě, je spokojeno s tím co má a dokonce si toho i váží. Tak proč dělat něco navíc?

S tímhle postojem, s tímhle špatným postojem, opravdu asi nikdy nenajdu motivaci. Důležitější než fakta jsou postoje. Když změním svoje myšlení a začnu se na to dívat jinak úspěch se dostaví.

Zítra opět začínám být produktivním člověkem. Držte mi palce a myslete pozitivně! :)